Årsmøter og representantskapsmøter

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com
TIDSPUNKT


29. - 30. april 2019


18:00 - 15:00

Fortløpende årsmøter/representantskapsmøter i

  • Museet Midt
  • Namdals folkehøgskole
  • Namdal rehabilitering
  • Interkommunalt utvalg akuttforurensing
  • Midtre Namdal Avfallsselskap