Biolunsj i Overhalla

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com
TIDSPUNKT


28. november 2018


10:00 - 14:00

Innlegg ved:

10.00: Namdal regionråds bioøknomistrategi, v/Hege Nordheim-Viken

10.15: Hva er bioøkonomi? ved Torgunn Sollid, TFoU

10.25: Sintef Agri

10.35: Avfallshåndtering, sortering og sirkulærøkoonomi v/Asle Hasselvold, MNA

10:55: Håndtering av rester og returvarer, v/Øystein Hamstad, Hamstad Bareri

11.05: Diskusjon om innleggene

11.45: Lunsj

12.15: Restråstoff og muligheter i landbruket, v/Erlend Fiskum og Bård Håvard Viken

12.25: Håndtering av avfall i industrien v/Ole Joar Flaat, Skogmo Industripark

12.35: evt ett innlegg til (mangler avklaring)

12:45: Diskusjon rundt innleggene og avklaring om felles utfordringer og muligheter

13:30: Oppsummering og vegen videre

14:00 (senest): Vel heim