Blå konferanse

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com
TIDSPUNKT


31. oktober - 1. november 2018


10:00 - 13:00

Blå konferanse retter seg mot næringslivet innenfor marin og maritim sektor, og lever, bor og jobber du i nærhetene av det «blå element» – sjøen -, så er dette en konferanse som angår deg.

Programmet og påmeldinga er klar på https://blakonferanse.no/