Dialogmøte om fylkeskommunale strategier

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com
TIDSPUNKT


4. mars 2019


10:00 - 15:00

STED
Kuben kulturhus, Grong

For ordførere, rådmenn og andre relevante fagpersoner i kommunene:

Program:

10.00-12.00:        Samferdselsstrategier (4 delstrategier på høring, høringsfrist 15. april)) 

12.00-12.30:        Lunsj i kantina 

12.30-13.15:        Endring i vegstasjonstruktur- og oppgaver v/Torodd Østerås, Statens  

vegvesen 

13.15-13.30:        Beinstrekk 

13.30-14.15:        Kulturstrategi for Trøndelag (kommer i løpet av februar) 

14.15-14.45:        Kompetansestrategi (på høring, høringsfrist 22. mars) 

14.45-15.00:        Annen info, status Planprogram regionalplan for arealbruk (frist 22.02) 

 

Påmelding (samla for kommunen) til postmottak@namdalregionrad.no innen 25. februar.