Arena Trøndelag

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com
TIDSPUNKT


15. - 16. mai 2019


10:00 - 13:00

Årets andre felleskonferanse i samarbeid mellom KS, Fylkesmannen og Trøndelag fylkeskommune.