Helsesamarbeid i Namdalen, arbeidsseminar

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com
TIDSPUNKT


27. februar 2019


10:00 - 15:00

Program:

Innovasjon og utviklingsarbeid, v/utviklingssjef Helse NT Therese Engan

Namdalsstrategien v/ordfører Arnhild Holstad, helsekomiteen i Namdal regionråd

Hvis samhandling er svaret, v/Kristian Onarheim, ass. fagdirektør Helse Midt-Norge

Hvordan kan Helseplattformen bidra til mer helhetlige helsetjenester v/Tor Erling Evjen, Helseplattformen

Kafedialog med fire aktuelle temaer

Oppsummering og diskusjon.

Programmet ledes av kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen, Helse NT og daglig leder i Namdal regionråd, Ragnar Prestvik.