Infomøte kystsoneplan i Åfjord

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com
TIDSPUNKT


16. august 2018


18:00 - 20:00

Prosjektledelsen gir informasjon om planprogrammet for kystsoneplan Namdal, torsdag 16.august kl. 18.00 i Åfjord, Fosen Fjordhotel.

For mer info, se https://namdalregionrad.no/kystsoneplan/