Infomøte kystsoneplan i Nærøy

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com
TIDSPUNKT


15. august 2018


18:00 - 20:00

Prosjektledelsen gir informasjon om planprogrammet for kystsoneplan Namdal, onsdag 14.august kl. 18.00 i Nærøy, Nærøy rådhus, møterom Kolvereidvågen.

For mer info, se https://namdalregionrad.no/kystsoneplan/