Infomøte kystsoneplan i Namsos

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com
TIDSPUNKT


14. august 2018


18:00 - 20:00

Prosjektledelsen gir informasjon om planprogrammet for kystsoneplan Namdal, tirsdag 14.august kl. 18.00 i Namsos, Namdalshagen, møterom Rian.

For mer info, se https://namdalregionrad.no/kystsoneplan/