Innspill til ny tareforskrift

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com
TIDSPUNKT


11. mars 2019


10:00 - 12:30

Informasjons- og innspillsmøte om ny tareforskrift. Innlegg ved leder for arbeidet med forskriften, Leif Harald Hanssen, og Henning Steen, Havforskningsinstituttet. Kommunene har fptt invitasjon – og oppfordres til å ta med seg relevante aktører/ineteressenter.