Kompetanseforum Namdal

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com
TIDSPUNKT


15. september 2021


10:00 - 14:00

Kompetanse er grunnlaget for videreutvikling av Namdalen.

Vi ønsker at kompetanseforum skal være en nyttig møteplass og verksted for å oppnå felles forståelse av status, utfordringer og muligheter i Namdalen.

Målet er at vi får en god balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse og arbeidskraft i regionen.

Program
10.00 Velkomst – innledning v/ordfører Arnhild Holstad Namsos kommune og ordfører Hege Nordheim-Viken Høylandet kommune
10.10 Kompetanseperspektivet, Trøndelag fylkeskommune v/Lisbeth Pedersen
10.25 Kompetansepilot Namdalen, Namdal Regionråd v/Heidi Skaret Barsøe
10.40 Kompetansebehov i Namdalen, Trøndelag fylkeskommune v/Per Overvik
11.10 Hvordan skal tilbud i videregående skole, voksenopplæring og høyere yrkesfaglig utdanning «rigges til»? Trøndelag fylkeskommune v/Anders Lehn
11.30 Lunsj
12.00 Karrieresenterets tjenester v/Bodil Bangsund og Brit Flatås
12.15 Kompetansetiltak i små bedrifter, Høylandet næringsforening v/Inger Hilde Solstad
12.30 Pause
12.45 Traineeordningen, INam v/Marte K. Sollien
13.00 Paneldialog: Namdal næringsforening, Skogmo industripark, NAV, Olav Duun vgs., Trøndelag høyere yrkesfagskole, Nord Universitet og masterstudent med skråblikk på Namdalen.
13.45 Oppsummering, veien videre
14.00 God tur hjem

NB! Dersom du ikke har anledning til å delta må du gjerne videresende invitasjonen til riktig vedkommende i din organisasjon.

Møtet er avholdt.