Møte i Kompetanseforum Namdalen

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com
TIDSPUNKT


16. mars 2022


09:30 - 14:30

PROGRAM

(Dette er et fysisk møte på Rørvik)

 

Tidspunkt Tema Innleder
09.30 Kaffe/registrering Rørvik kirke
10.00 Velkommen Amund Hellesø, ordfører i Nærøysund
Namdalens kompetanseperspektiv og målrettet innsats gjennom Kompetansestrategi for Trøndelag. Anne Grete Wold, seksjonsleder, Trøndelag Fylkeskommune
Arbeidskraftreserven i Namdal – hvordan møter vi regionens kompetanseutfordringer med de menneskene som bor her? Per Jorulf Overvik,
Statistikkutvalget for Kompetanseforum Trøndelag
Div. orienteringer Nord Universitet, videregående skole, Trøndelag høyere yrkesfagskole, NAV, Namdalskysten Næringsforening og Namdal næringsforening
Kompetansemobilisering i praksis InnovArena
Problemstillinger til diskusjon
Oppsummering. Videre arbeid Namdal regionråd
14.30 Møtet slutt