KS-kurs om ny kommunelov

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com
TIDSPUNKT


13. mars 2019


00:00 - 00:00

Temaer for kurset:

  • Generell innføring – oversikt over endringene
  • Det kommunale selvstyret
  • Hvilke muligheter gir den nye loven?
  • Folkevalgte og folkevalgte organer
  • Administrasjonen
  • Interkommunalt samarbeid
  • Kommunale foretak
  • Økonomibestemmelsene
  • Egenkontroll og statlig styring