Kulturnettverk Namdal

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com
TIDSPUNKT


31. januar 2019


13:30 - 15:00

STED
Møterom Rian, Namdalshagen

Initiert av rådmannforum, Namdal regionråd.

Målgruppe: Kommunenes kulturledere.

Invitasjon og program kommer.

Påmelding til postmottak@namdalregionrad.no innen 25. januar 2019.