Lunsjmøte – bioøkonomi Lierne

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com
TIDSPUNKT


16. oktober 2018


09:45 - 14:00

Lierne Utvikling, i samarbeid med Grønn Forskning Midt-Norge og Landbruk21 Trøndelag, inviterer til lunsjmøte:

Målet for dagen er å starte et arbeid for å avklare mulighetene og utfordringene ved bioresten i Lierne. Det er ønskelig å få opp utviklings- og/eller forskningsprosjekt knyttet til bruk av biorest fra Lierne.

Sentrale aktører i Lierne og andre relevante miljø i regionen inviteres derfor til et lunsjmøte både for å kartlegge hvilke ressurser av biorest som finnes i Lierne samt hvilke utfordringer og muligheter som er knyttet til bruk av ulike typer biorest.

I strategiplanen og handlingsprogrammet 2018-2019 for Trøndelag (Trøndelag Fylkeskommune, desember 2017 og februar 2018) defineres bioøkonomi og sirkulærøkonomi som to av fem satsingsområder. Sirkulærøkonomi forstås her som bruk av restprodukter og sirkulering av næringsstoffer. Målet er at ressurser forblir i økonomien lengst mulig gjennom redusert råvarebruk, avfall, utslipp og energi. Med fokus på nettopp disse to områdene dukker det opp muligheter for å ta i bruk annen biorest og råtemateriale som blant annet gjødsel.

I tillegg har Namdal regionråd utarbeidet en egen bioøkonomistrategi, som nå skal konkretiseres i en handlingsplan. Muligheter og utfordringer med biorest er en sentral del av denne planen.

PROGRAM
09.45 – 10.00 Kaffe og litt å bite i
10.00 – 10.20 Presentasjon av bioøkonomistrategien til Namdal regionråd v/Bente Estil
10.20 – 10.50 Bioøkonomi – hva er det? v/ Øyvind Skogvold, TFoU
10.50 – 11.05 Hvilken rolle kan jordbruket spill i bioøkonomien?
11.05 – 11.20 Utfordringer og muligheter med vårt avfall! v/ Baxt Lierne
11.20 – 11.35 Utfordringer og muligheter med vårt avfall v/Lierne Viltforedling
11.35 – 12.15 Lunsj
12.15 – 13.40 Diskusjon og avklaring av felles utfordringer og muligheter
13.40 – 14.00 Oppsummering, veien videre
14.00 Møtet avsluttes

Av hensyn til matbestilling bes det om at påmelding til møtet skjer enten ved å trykke deltar på arrangementet på Facebook eller sende en sms til Tor Erling Inderdal på telefon 40470677 innen 11.oktober.

Møtested er: Lierne kommunehus, kommunestyresalen.