Regionrådsmøte

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com
TIDSPUNKT


24. september 2018


10:00 - 15:00

Regionrådsmøte i Namdal regionråd for ordførere og rådmenn i Namsskogan 24.september.

 

SAKLISTE OG DAGSPROGRAM

09.30: Oppmøte/kaffe

10.00: Velkommen til Namsskogan v/ordfører Stian Brekkvassmo

10.05: Behandling av saker

– Visit Namdalen, strategi og planer

– Byregionprogrammet, sluttrapport og sluttregnskap

– Bioøkonomi – handlingsplan, konkretisering av tiltak og framdriftsplan

– Retningslinjer næringsfond for regionale utviklingsmidler

– Retningslinjer, NTE-fondet

– Endring i komiteer, valg.

– Praksis vedr. godkjenning av protokoller i regionrådet

11.45: Lunsj

12.30: AtB, tiltak på kollektivfeltet. Orientering fra AtB – drøfting.

14.00: Beinstrekk

14.15: Orienterings- og drøftingssaker

– Namdalsstrategien, oppfølging og konkretisering i komiteene

– Statusrapport fra komiteene og rådmannsforum