Temadag ambulansetjenester (prehospitale tjenester)

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com
TIDSPUNKT


16. januar 2019


09:30 - 14:00

Program:

(Nord Universitet, oppmøte 09.30)

  • Ambulanseberedskap og tjenestetilbudet
  • AMK og flåtestyring
  • Ambulansen, mer enn en gul transportbil
  • Helseutdanninger ved Nord Universitet
  • Lunsj og intro til neste sesjon

(Sykehuset Namsos)

  • Tre besøk
  • Dette er den gule bilden
  • AMK og legevakta
  • Akuttmottaket
  • Oppsummering, dialog og avslutning (slutt kl 14.00)

Påmelding til postmottak@namdalregionrad.no innen 7. januar 2019