Årsmøtesamling og arbeidsmøter

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

9. og 10. april møttes ordførerne i Namdalen til ei hektisk arbeidsøkt på Heia Gjestegård. I to hele dager ble det gjennomført fem årsmøter/representantskap i selskaper som kommunene eier. Det var dessuten møter i regionrådets komiteer.

For andre år på gjennomførte Namdals folkehøgskole, Interkommunalt utvalg for akuttberedskap (IUA), Museet Midt, Namdal Rehabilitering og Midtre Namdal Avfallsselskap sine årsmøter/representantskap på samme dag(er) for å spare inn på tidsbruken til sine eierrepresentanter, som stort sett er ordførerne. Raskt og effektivt ble disse møtene gjennomført – og resten av tida ble brukt til komitemøter og arbeid med Namdalsstrategien – regionrådets strategidokument, som skal behandles på Namdalstinget i Namsos 23.-24. april.

Komiteene utnyttet arbeidsøkta godt og har kommet fram til et godt grunnlag som skal legges fram for Namdalstinget.

Under tirsdagens møte ble det også satt av tid til orientering fra fylkesskogsjef Tor Morten Solem om et nytt skogpådriverprosjekt for hele Trøndelag, som forventes satt i gang i 2019.

Kategori: