Avtale med Ungt Entreprenørskap

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Namdal regionråd har inngått en samla avtale for alle kommunene i Namdalen med Ungt Entreprenørskap.

UE-avtale 2020