Bioøkonomi-lunsjer

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

I løpet av én måned, vil det tre steder til arrangert temalunsjer med bioøkonomi som tema. Bioøkonomi er et satsningsområde, både i Namdal regionråd og i Trøndelag fylkeskommune hvor strategier, prosjekter og ulike tiltak satses på.

  • Lierne 16.oktober
  • Overhalla 25.oktober
  • Ytre-Namdal (sted kommer) 9.november

Hvilke muligheter og utfordringer har vi knyttet til biorest, hvordan kan vi få mer ut av ressursene som produserer i Namdalen i dag?

Les mer om de konkrete lunsj-møtene, på https://namdalregionrad.no/arrangement/

For å lese mer om bioøkonomistrategien i Namdal, se: Bioøkonomistrategien.PDF og Kunnskapsgrunnlag bioøkonomi.PDF.

For mer info om Trøndelag fylkeskommunes strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag, se: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring-og-innovasjon/planer-og-strategier/strategi-for-innovasjon-og-verdiskaping-i-trondelag/

Kategori: