Byregionprogrammet

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Namdalen i lag
Namdalen er med i det nasjonale byregionprogrammet sammen med 36 andre byregioner. Byregionprosjektet skal øke kunnskapen om samspill mellom by og omland og regionens næringsmessige potensial.
Det er et mål at den økte kunnskapen skal bidra til strategier og tiltak som styrker regionen som helhet.
Byregionprosjektet Namdalen i lag ledes av prosjektleder i 100 % stilling

Prosjektet er finansiert gjennom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og varer fram til 1. juli 2018.

Mer om Byregionprogrammet her: https://distriktssenteret.no/byregionprogrammet/