Domstolskommisjonens forslag om framtidig struktur

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com