Ekspressbuss og nytt takstsystem – uttalelse

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Uttalelse sendt til Trøndelag fylkeskommune 9. januar 2018

Ekspressbuss og nytt takstsystem

Namdalen er underrepresentert på gode og godt benyttede kollektivtilbud. Ett av de tilbudene som har vært lenge i markedet, og er godt innarbeidet, er ekspressruta som Trønderbilene AS kjører for Nor-Way Bussekspress mellom Namsos og Trondheim (Trønderekspressen).

Dette er et populært, kommersielt rutetilbud som fanger opp et åpenbart behov i regionen.

Trønderbilenes direktør, Vidar Kjesbu, uttrykker bekymring for Trønderekspressens videre eksistens i Trønder-Avisa 4. januar med bakgrunn i det nye takstsystemet for offentlige bussruter.

I likhet med Kjesbu er vi glade for – og positive til – det nye takstsystemet som gir rimeligere kollektivtilbud for lengre reiser i Trøndelag. I det store og hele er revisjon av takstsystemet et positivt tiltak som forhåpentlig vil stimulere bruken av kollektive transportmidler – også i distriktene. Men dette eksemplet tyder på at det også kan gi noen utilsiktede utslag.

I likhet med Kjesbu er vi derfor også bekymret for dette konkrete busstilbudet – med billetter som vil koste om lag tre ganger så mye som en offentlig bussbillett på samme strekning. Ekspressbussen, som kjører tre ganger tur/retur per dag, er et viktig tilbud for både namdalingene og passasjerer på strekninga Namsos-Trondheim.

Vi ser også dette tilbudet som en del av et samla og godt tilpasset rutetilbud mellom Namsos og Trondheim med timesavganger med buss Namsos-Steinkjer og timesavganger med tog Steinkjer-Trondheim.

Vi håper Trønderbilene kommer fram til ei videreføring av ekspressruta. Og vi henstiller til Trøndelag fylkeskommune og AtB at dere raskt evaluerer og eventuelt justerer ordninga slik at utilsiktede utslag unngås – og sikrer at bortfall av et viktig rutetilbud ikke blir konsekvensen av det nye takstsystemet.

Vi vil også rette oppmerksomheten rundt billettbetaling og ber om at dette også evalueres og eventuelt justeres. Vi er glade for at AtB etablerer digital betalingsmulighet gjennom en mobilløsninger/app. Men vi merker oss at dette ikke omfatter reiser med Trønderekspressen. Det er heller ikke en optimal løsning for våre yngste passasjerer (småskolebarn) som ofte kan ha bruk for å følge busser til andre tider enn de oppsatte skolerutene – mot at de da betaler. Uten kontantløsning legger dette et ekstra press på barn/foreldre om bruk av mobiltelefon/app eller betalingskort.

  1. januar 2018

Samferdselskomiteen i Namdal regionråd

Per Olav Tyldum, ordfører Overhalla (leder)                       Steinar Aspli, ordfører Nærøy

Stian Brekkvassmo, ordfører Namsskogan                          John Einar Høvik, ordfører Osen

Kategori: