Energisk kompetanseforum

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Kompetanseforum Namdal ble gjennomført i Namdalshagen 5. april med nesten 60 deltakere – bredt sammensatt fra namdalske kommuner, videregående skoler, Nav, næringsliv og andre samfunnsaktører.

Fkus for samlinga var kompetanse, rekruttering og næringsutvikling – med korte innledninger i første bolk. Her var det også et innlegg om bioøkonomi. Partnerskap Namdal, som består av kommunene, Nord Universitet og Trøndelag Forskning og Utvikling, har utarbeidet en bioøkonomistrategi som nå skal konkretiserer med handlingsplan som forankres i kommuner og næringsliv.

Hovedmålet med samlinga var å få innspill fra forumet til regionrådets strategiarbeid – som legger mye vekt på temaene som ble belyst.

Ved bruk av kafemetoden, der deltakerne rullerer mellom ulike tema, ble det en svært aktiv og intens verksteddag med mange og gode innspill til strategiarbeidet. Tema: Kompetansetilbud- og behov/muligheter, rekruttering, Namdalen – og verden rundt oss, bioøkonomi og næringsutvikling.

På tampen av dagen ble innspillene innenfor hvert tema presentert i plenum. Alle innspill blir tatt med i regionrådets strategiarbeid.

Kategori: