Fortsatt flere millioner igjen til opplæringstiltak

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Støtteordningen bedriftsintern opplæring (BIO) har fortsatt 15 millioner kroner som skal fordeles til bedrifter i Trøndelag.

BIO Trøndelag har som formål å styrke trønderske bedrifters omstillings-, konkurranse- og overlevelsesevne gjennom å øke de ansattes kompetanse.

Mer informasjon og søknad finner du her