Framtidens kompetansebehov i Namdalen: Resultater fra kompetansekartlegging

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Rapport fra Trøndelag Forsking og Utvikling på oppdrag fra Partnerskap Namdal som består av Nord universitet, TFoU og Namdal regionråd (tidligere Region Namdal).

Kompetansekartlegging Namdal TFoU rapport 2018-3.PDF

Kategori: