Frivillighetsprisen til Skage frivilligsentral

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Skage Frivilligsentral fikk den første frivillighetsprisen fra Namdal regionråd.

Sju av de aktive representantene i frivilligsentralen deltok under åpninga av Namdalstinget på Høylandet 1. april og tok imot prisen på vegne av de 60-70 som jevnlig deltar i sentralens omfattende aktiviteter. Frivilligsentralen er viden kjent for sin ukentlige middagsservering der folk fra fjern og nær møter opp. Ved flere anledninger har det vært 500-600 middagsgjester. I tillegg driver sentralen mange andre aktiviteter som bidrar til at den tidligere aldersheimen på Skage er blitt en svært viktig sosial møteplass for små og store.

Kultur- og omdømmekomiteen i regionrådet er initiativtaker til prisen og også jury. Prisen består av et diplom og et beløp på 10.000 kroner.

 

 

Kategori: