Handlingsplan for 2020

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Etter grundige runder i Namdalstinget, komiteene, rådmannsforum og arbeidsutvalget, er Namdalsstrategiens handlingsplanen for 2020 vedtatt i regionrådet 5. februar.

Handlingsplanen er strammet inn i antall, og mer konkrete tiltak, enn den første handlingsplanen for 2018/2019.

Namdalsstrategi 2020 VEDTATT 05.02.20

 

Kategori: ,