Helse

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Komité for helse

Komiteen har ansvar for å følge opp saker knytta til helse, folkehelse og velferd. Helsekomiteen er også hovedkontaktpunktet mellom Namdal regionråd og Helse Nord-Trøndelag/Sykehuset Namsos.

Arnhild Holstad, ordfører Namsos (leder)
Hans Oskar Devik, ordfører Røyrvik
Hege Kristin Kværnø Saugen, Overhalla

Jørn Ove Totland, Bindal