Høringssvar om det videregående opplæringstilbudet for 2020-2021, og innfasing av ny yrkesfaglig struktur

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com