Hvordan bruker vi jorda?

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com
Prosjekt Bioøkonomi i Namdalen er medarrangør på konferansen Hvordan bruker vi jorda – FoU-konferanse med tematiske verksted den 8. og 9. februar med Grønn Forskning, BGINN og Bioøkonomi i Namdalen! På grunn av den økte smittespredningen, samt lokale- og nasjonale retningslinjer, blir konferansen heldigitalt. Meld deg på! – gå direkte til påmelding via linken: https://www.matriketmidt.no/paamelding-konferanse/ Påmeldingsfrist: Mandag 1. februar 2021. Følg med på konferansens nettside. Her vil det forløpende legges ut informasjon og program. Det er mange nyheter siden sist: Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv, SINTEF. Dekan Mette Sørensen, Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitet. Leder Jørn Magne Vaag, Midt-Norsk Landbruksråd. m.fl.  

MER NYTT FRA BIOØKONOMI HER

Kategori: