Hvordan løser kommunene sine kompetansebehov?

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Rådmannsforum i Namdal regionråd ønsker å forsterke kompetansen i kommunene og ser på mulige måter å organisere dette på.

Mandag ble det gjennomført et kompetanseverksted i Namdalshagen der Sharon Tollånes Karlsen fra Regionalt kompetansekontor (RKK) Salten presenterte hvordan de arbeider. RKK-kontorene i Nordland eies av kommunene og skal bidra til at kompetansebehovene blir dekket. Slik har det vært organisert i Nordland i mer enn 30 år. De samlede behovene fra sektorene blir fanget opp i kommunenes kompetanseplaner, og RKK-kontorene gjennomfører kurs, temadager og utdanninger  i tråd med dette.

I temadagen i Namdalshagen 3. februar var personalledere, helseledere og oppvekstledere i kommunene med i tillegg til rådmennene, og det ble gjennomført et verksted der problemstillinger rundt rundt kompetanse og organisering ble drøftet.

Fagnettverk i sektorene er en måte å forsterke fagmiljøene på, og sikre bedre samordning mellom kommunene. Det eksisterer allerede to nettverk for hele Namdalen; for helseledere og kulturledere. Oppvekstledere og personalledere ble i samlinga mandag utfordret til å vurdere muligheten for tilsvarende nettverk.

 

Kategori: