Informasjonsmøter om kystsoneplan

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

I uke 33 gjennomføres tre informasjonsmøter om planprogrammet for Kystsoneplan for Namdalen og Fosen-kommunene Roan, Åfjord og Bjugn.

Møtene holdes slik:

Tirsdag 14. august kl. 18.00: Namdalshagen, Namsos

Onsdag 15. august kl. 18.00: Møterom Kolvereidvågen, Nærøy rådhus

Torsdag 16. august kl. 18.00: Fosen Fjordhotell, Åfjord

Alle interesserte ønskes velkommen til presentasjon av planprogrammet. Det vil bli anledning til å stille spørsmål. Enkel servering.

Høringssvar skal leveres skriftlig – i eget elektronisk skjema – på https://namdalregionrad.no/kystsoneplan/innen 1. september.

 

Kategori: