Samferdsel

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Komité for samferdsel

Komiteen har ansvar for å følge opp saker knytta til samferdsel og digital infrastruktur.

John Einar Høvik, ordfører Osen (leder)

Terje Settenøy, varaordfører Nærøysund (nestleder)

Erlend Fiskum, varaordfører Grong

Mari-Anne Hoff, varaordfører Leka

 

Luftfartsforum Namdal:
Luftfartsforum Namdal skal ivareta regionens interesser når det gjelder luftfart. Forumet opptrer på vegne av Namdal regionråd i luftfartsspørsmål. Deltakere er sentrale politikere og representanter for næringslivet; medlem av samferdselskomiteen i regionrådet John Einar Høvik, ordførerne i vertskommunene Nærøysund, Amund Hellesø (leder) og Arnhild Holstad, Namsos (nestleder), Namdalskysten næringsforening, Lars Fredrik Mørch, Namdal næringsforening, Aund Lein,  Visit Namdalen, Bente Snildal, og lufthavnsjefene i Rørvik,  Jan Rune Sæbø, og Namsos, Geir Tore Buvarp. Trøndelag fylkeskommune er representert ved Terje Sørvik. Amund Hellesø er forumets observatør i Luftfartsforum Trondheim Lufthavn Værnes.