Ingen «namdalslaks» over fra veg til sjø – uttalelse

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Uttalelse om insentivordninga for laksetransport sjø. Sendt til Kystverket 24.september 2018 fra Namdal regionråd.

Uttalelse insentivordning laksetransport.PDF

Kategori: