Samarbeid innen bildediagnostikk mellom St. Olavs Hospital og Helse Nord-Trøndelag – innspill til høring

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com
Innspill til høring om «Samarbeid innen bildediagnostikk mellom St. Olavs Hospital og Helse Nord-Trøndelag. Sendt til Helse Nord-Trøndelag 3.september 2018 fra helsekomiteen i Namdal regionråd.
Kategori: