Positive vedtak for Lakseveg nord

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Det pågår for tida viktige møter for å kunne realisere Lakseveg nord-prosjektet som innebærer opprusting av strekninga fra Flerengstrand i Vikna til Gartland i Grong. Politisk tilslutning i fylkestinget og kommunestyrene i Nærøysund, Høylandet og Grong må til for å sikre at prosjektet går videre.

Denne uka er positive prinsippvedtak fattet i kommunestyrene Nærøysund (onsdag 20/11) og Høylandet (torsdag 21/11). Grong kommunestyre behandler saken torsdag 28/11. Hovedutvalg veg i Trøndelag fylkestinget behandlet saken 20/11 og i fylkestinget fremmes saken 11.-12. desember. Nærøysund kommunestyre vedtok innstillinga mot Fremskrittspartiets stemmer i punktene som gjaldt bompengefinansiering. I Høylandet kommunestyret ble det gjort enstemmig vedtak. Grong formannskap har gjort enstemmig innstilling til neste ukes kommunestyremøte. Hovedutvalget for veg i fylkeskommunen vedtok innstillinga mot MDGs og Rødts stemmer. Dermed gjenstår bare behandling i Grong kommunestyre og fylkestinget.

Namdal regionråd har på oppdrag fra fylkeskommunen gjennomført utredning og laget grunnlaget for saken som nå fremmes – der det gjøres prinsippvedtak om

  • at det er grunnlag for å gjennomføre prosjektet
  • at det er aksept for bompengefinansiering
  • at en går videre med planlegging og setter av midler til dette både i fylkeskommunen og kommunene.

Det kreves likelydende flertallsvedtak i alle kommuner og fylkeskommunen om dette. Deretter vil prosjektet gå til planlegging i 2-3 år, før det fremmes et endelig vedtak om realisering og om å fremme en bompengesøknad til Stortinget. Regionrådet og fylkeskommunen har samarbeidet om felles saksframlegg og forslag til vedtak.

Vegforum Trøndelag gjennomførte sammen med Namdalskysten næringsforening et åpent møte i Rørvik tirsdag kveld med informasjon om prosjektet og foreslåtte prioriteringer.

Kategori: