Kompetanse og FoU

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Komité for kompetanse og FoU

Komiteen har ansvar for å følge opp saker knytta til kompetanse, forskning og utvikling.

Amund Hellesø, ordfører Nærøysund (leder)

Bente Estil, ordfører Lierne (nestleder)

Caterina Kvaløysæter, Flatanger

Line Stein, Osen

Partnerskap Namdal:
Partnerskap Namdal er et samarbeid med de 11 namdalskommunene, Nord universitet og Trøndelag Forskning og Utvikling. Formålet er blant anna å bidra til kunnskapsbasert verdiskaping og regional utvikling gjennom økt samhandling mellom universitetet, offentlige virksomheter og eksisterende næringsliv, samt bidra til realisering av kompetanseinsentiv nyskaping i Namdalen. Deltakere i styringsgruppa er medlemmene i arbeidsutvalget samt representanter for Nord universitet og TFoU.