Krever ambulanse i Osen

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Namdal regionråd krever at ambulansestasjonen som i dag er i Bessaker i Roan kommune, tilbakeføres til Osen og blir en del av ambulanseflåten i Helse Nord-Trøndelag. 

Helse Midt-Norge har foreslått at ambulansestasjonen i Bessaker videreføres og at ambulanser som skal frakte pasienter fra Osen til sykehuset i Namsos bestilles via AMK ved St. Olavs Hospital.

Dett er Namdal regionråds uttalelse:

  1. Namdal regionråd er enig i behovet for endring av opptaksgrenser slik at foretaksgrensene samsvarer med ny kommunestruktur. I vårt område gjelder dette endring i Osen/Roan.
  2. Namdal regionråd mener det er en naturlig og nødvendig konsekvens at ambulansestasjonen som i dag ligger i Bessaker og dekker Roan/Osen, må flyttes til Osen når foretaksgrensene endres. Roan kommune blir fra nyttår slått sammen med Åfjord kommune og samtidig lagt inn under St. Olavs Hospital HF.
  3. Namdal regionråd mener det er svært uheldig for beredskapen og skaper uklarhet om ansvar og prioritering om Osen må forholde seg til ambulanse som primært skal forholde seg til St. Olavs Hospital, mens Osens innbyggere sokner til Helse Nord-Trøndelag og Sykehuset Namsos. Det er også uheldig at meldinger må gå via AMK ved St. Olavs Hospital for innbyggere i Osen. Dette underbygger behovet for å flytte ambulansestasjonen og beredskapen til Osen, og at henvendelser rutes til AMK ved Sykehuset Namsos.
  4. Denne endringen gir vesentlig reduserte inntekter for Helse Nord-Trøndelag, som vil medføre redusert drift og tilbud ved sykehusene i Namsos og Levanger og gjøre en allerede vanskelig økonomisk situasjon enda mer krevende. Namdal regionråd henstiller til Regjeringen og Stortinget at finansiering av helseforetakene må styrkes slik at likeverdige spesialisthelsetjenester kan opprettholdes og sykehusøkonomien står i forhold til de oppgavene som skal løses.
Kategori: ,