Kultur og handlingsplan på Namdalstinget

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Medlemmer fra Høylandet familieteater satte ei flott ramme for Namdalstinget på Høylandet mandag 1. april – med innslag fra sin forestilling Skarvåt som nylig har gått for fulle hus. Jenny Øie Haugan imponerte alle med sang og dans i hovedrollen som Matilda.

Namdalstinget består av alle formannskapene i Namdalen, og det var ei forsamling på nær 100 personer som behandlet saker og drøftet statusrapporten for regionrådets handlingsplan. Hver komite i regionrådet presenterte status for sitt arbeid og inviterte til drøfting om de viktigste sakene innenfor sine ansvarsområder; politisk samhandling, kompetanse og FoU, helse, næring og innovasjon, kultur og omdømme og administrativ samhandling (rådmannsforum).

Neste gang Namdalstinget møtes – 4. november på Norveg i Rørvik – skal det velges nye komiteer og nytt arbeidsutvalg, gjøres endringer i vedtektene og vedtas handlingsplan for 2020.

Kategori: