Kystsoneplan Namdal

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Det jobbes med en felles kystsoneplan i Namdalen.
For mer informasjon om prosjektet, forslag til planprogram, og innspillside, trykk på link: https://namdalregionrad.no/kystsoneplan/

 

Vi søker prosjektleder!
https://rekruttering.namsos.kommune.no/namsos_recruitment/opening?1