Kystsoneplan: Utsatt frist for innspill

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Etter henstillinger fra innspillsparter og interessenter, utsettes fristen som tidligere er kunngjort til 30. april 2020.

Innspill ønskes utfylt i skjemaet du finner her:

Sendes til postmottak@namdalregionrad.no

Endret frist blir også kunngjort i lokalavisene.

 

Kategori: