Møtebok årsmøte i Partnerskap Namdal 12.02.19

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com