Møteoversikt kommunestyrer og formannskap Namdalen høst 2018

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Her er er oversikt over kommunestyre- og formannskapsmøter i Namdalen høsten 2018 fra september og ut året.

Møteplan for kommunestyrer og formannskap i kommuner i Namdalen høst 2018.PDF

 

Kategori: