Næring og innovasjon

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Komité for næring og innovasjon

Komiteen har ansvar for å følge opp saker knytta til næring og innovasjon.

Borgny Kjølstad Grande, ordfører Grong (leder)
Olav Jørgen Bjørkås, ordfører Flatanger (nestleder)
Elisabeth Helmersen, ordfører Leka

Hilde Staldvik, kommunestyremedlem Røyrvik

Jo Arne Kjøglum, varaordfører Høylandet.