Namdalsstrategien nærmer seg ferdig

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Helt siden stiftelsesmøtet for regionrådet har det vært jobba med Namdalsstrategien. Denne strategien skal vise retning og være arbeidsdokumentet for regionrådet i åra framover.

Det var vært en omfattende prosess med flere arena for innspill. Sekretariatet var vært i alle kommunene å hatt verksted med tolv kommunestyrer og to formannskap, kompetanseforum med fagfolk i kommunene og næringslivsaktører, formannskapene samla på Namdalstinget i tillegg til flere runder i komiteene og arbeidsutvalget. Det har kommet mange gode innspill og har vært stort engasjement!

Målet var å vedta strategien på Namdalstinget, men det viste seg å være et mer omfattende arbeid enn tenkt. Dermed ble det vedtatt der at strategien skal vedtas på sommermøtet i Flatanger med behandling i kommunene etterpå.

Dokumentet er ment å vare fra 2018-2025 og består av mål, strategier og med en handlingsplan som skal rullere fra år til år. Her er dokumentet som skal behandles 8.juni i regionrådet: Namdalsstrategien.

Bilder fra Namdalstinget 23.-24.april i NTE-arena på Scandic Rock City i Namsos.

Innspill til samferdselskomiteen hvor også fylkesrådmann Odd Inge Mjøen deltok.

Gruppearbeid på Namdalstinget for komite for næring og innovasjon.

Kategori: