Namdalsstrategien på plass

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Namdalsstrategien ble vedtatt av regionrådet den 8.juni, etter en omfattende prosess med involvering av kommunestyrene og formannskapene i Namdalen, både rundt i kommunene og på ei felles samling på Namdalstinget i slutten av april.

Ovenfor vises brosjyreversjonen som er laga av Skrythals AS, og her finner du lenke til samme dokument.

Under finner du en pdf av hele strategien.

Namdalsstrategien.fullversjon.PDF

Kategori: