Namdalsting i Rørvik

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Etter at alle kommuner har gjennomført konstituering etter kommunevalget, er det Namdalstingets tur til å gjennomføre konstituering i regionrådet. Dette skjer i Rørvik 4. november.

Innkalling og sakliste finner du her: Innkalling Namdalsting 04.11.2019. 

OBS: Det står feil klokkeslett på innkallinga. Namdalstinget starter klokka 10.00 i Norveg.

Etter Namdalstinget er det ordinært regionrådsmøte. Her er innkalling og sakliste:Innkalling regionråd 4.11.19

Kategori: