Nedgang i folketallet

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

I hele Trøndelag økte folketallet i de tre første kvartalene av 2019 med 2068 personer ifølge Statistisk Sentralbyrås tabell over befolkning per 1. oktober. Av disse er 2060 i Trondheim. Det vil si at Trøndelag utenom Trondheim bare har en vekst på 8 personer. I Namdalen er det bare Fosnes (1) og Vikna (4) som har vekst i denne perioden – de andre har nedgang. I tillegg kommer en vekst i Osen (5). Nedgangen i de øvrige kommunene utgjør 207 personer.

I Trøndelag er det kommunene nærmest Trondheim (Klæbu, Skaun, Melhus, Malvik, Stjørdal), Hitra, Frøya, Oppdal, Orkdal, Ørland, Bjugn og Verdal som har vekst av betydning, mens det er reduksjon i folketallet også i større kommuner som Steinkjer og Levanger.

Endringene skyldes både negativt fødselsoverskudd (flere dødsfall enn fødsler) og større utflytting enn tilflytting.

Folketall i kommunene per 1. oktober (endring fra 1/1 i parentes):

Namsos 13041 (-72)

Osen 952 (5)

Namdalseid 1554 (-22)

Lierne 1357 (-29)

Røyrvik 467 (-15)

Namsskogan 845 (-26)

Grong 2369 (-5)

Høylandet 1242 (-12)

Overhalla 3878 (-1)

Fosnes 606 (1)

Flatanger 1098 (-5)

Vikna 4582 (4)

Nærøy 5057 (-15)

Leka 562 (-5)

Bindal 1434 (-16)

 

Kategori: