Nettverkssamling i Byregionprogrammet, Kristiansand

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Namdal regionråd (tidligere Region Namdal) har deltatt i den 5-årige satsinga fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet; Byregionprogrammet. 37 byregioner og over 200 kommuner har vært med. Forrige uke var det siste samling for både prosjektledere og andre, og destinasjonen var Kristiansand.

Namdalen var representert ved ordfører i regionsenterkommunen, Namsos, Arnhild Holstad, ordfører i Høylandet, Hege Nordheim-Viken, ordfører i Overhalla, Per Olav Tyldum, daglig leder i regionrådet og prosjektleder Ragnar Prestvik og prosjektmedarbeider og trainee, Ragni Stene.

Arnhild deltok i samtale med statssekretær, Anne Karin Olli i departementet, Marit Alvig Espenes, ordfører Dyrøy kommune og Midt-Tromsregionen, Harald Furre, ordfører i Kristiansand og Kristiansandsregionen, leda av Halvor Holmli, direktør ved Distriktssenteret – Kompetansesenter for distriktsutvikling.


(foto: Dag-Erik Aggvin, Distriktssenteret) 

(foto: Dag-Erik Aggvin, Distriktssenteret) 

Daglig leder, Ragnar Prestvik, som har vært prosjektleder for vår region i programmet, deltok i samtale om tillit mellom kommuner og presenterte resultater fra samarbeidet i Namdalen. I samtalen deltok også, forsker Knut Vareide, prosjektleder i Gjøvikregionen, Gunn Mari Sund Rusten, Aina Sofie Brox og Steinar Fredheim fra Distriktssenteret.


(foto: Dag-Erik Aggvin, Distriktssenteret) 

Her kan du se mer fra samlinga, som presentasjoner, videoer og program.

Programmet er nå ved veis ende, og det er kun sluttrapporten som gjenstår. Takk til Distriktssenteret for gode samlinger med nyttige og spennende samlinger!

Samarbeidet i Namdalen og mellom regionene i landet er ikke over – dette var kun slutten på begynnelsen!